Sevgili Derekemalliler
Bu sayfayı hazırlamaktaki maksadım
Derekemalin nüfusunun neredeyse tamamına
yakını gurbet de yaşamaktadır.
Sizlerin geçmiş de yaşamış ve şu an
Hakkın rahmetine kavuşmuş olan yakınlarınızla
manevi bağlarınızı sürdürmenize katkıda bulunabilmek,
bayramlarda, özel günlerde geçmişlerinizi
yad etmek istediginizde bunu hiç olmazsa
sanal ortamda yapabilmenizi istedim.