Ümmügülsüm Karadak
Dogum Tarihi :1920
Ölüm Tarihi :   1997

Fatiha Dinle